Utdanne seg som yrkesdykker

Det er mange rundt om i verden som elsker det å dykke, og også her i Norge er det mange som bruker fritiden sin på dykking både her i landet og når de er på ferie i varmere land. Men når en snakker om yrkesdykkere så er det snakk om noe helt annet.

Som yrkesdykker så utfører du ditt arbeid under vann såklart, her i Norge så blir yrkesdykking som regel delt inn i to hovedgrupper: innaskjærsdykking og dykking i Nordsjøen. De fleste spesialiserer seg da innen ett av disse to områdene da det er vanskelig å få kombinert disse to.

Det går hovedsakelig ut på fagområder som anleggsarbeid, undervannssprenging, varmearbeid, dykkesøk og også legging av rør og kabler under vann. Mye av dette er altså tungt og hardt arbeid, noe en må være forberedt må dersom en velger denne utdanningen. Derfor må yrkesdykkere like utfordringer, være praktisk anlagt, ha god fysikk og være fysisk sterk og såklart være forberedt på å måtte jobbe nøyaktig og strukturert under vanskelige eller ukomfortable forhold.

Når det er snakk om innaskjærsdykking så dreier det seg hovedsakelig om infrastruktur langs kysten, som for eksempel arbeid med broer, kaier, rør og kabler, rednings eller bergings beredskap og også andre oppgaver som kan være innen arkeologi eller oppdrettsanlegg.

Selv om en kanskje tenker at som yrkesdykker vil du stort sett være under vann så er dette feil, mye av arbeidet vil foregå over vann, en vanlig arbeidssituasjon vil for eksempel være å arbeide med sitt fagfelt på land og deretter dykke når situasjonen krever det. Derfor er det anbefalt å ha en faglig rettet utdannelse så en er egnet for situasjoner både under og over vannet.

Innen dykkeryrket så inngår det også som regel mye reising, og det er ikke uvanlig med opptil 250 reisedøgn i året. Innen Nordsjødykking vil antallet reisedøgn være mindre.

Høyskolen i Bergen tilbyr en ettårig fagskoleutdanning for yrkesdykkere hvor du må bestå en fysisk test og gjennomgå en legekontroll. Deretter er det teoriundervisning og praktiske øvelser som vil starte i innendørs basseng, så går det over til øvelser i sjøen fra dykkeposter og fra fartøyer.