Skoler for internettkunnskap

Internettkunnskap er viktig innen mange yrker, og en utdannelse innen data og IT gir et godt grunnlag. Man lærer programmering, design, systemutvikling og drift og underhold av systemer.

Noen velger å utdanne seg i utlandet, men det finnes også gode utdanningsmulighet i flere norske byer. Noen elever velger å ta en grunnleggende utdanning innen data, andre velger å spesialisere seg innen et eller flere områder.

Norges Informasjonstekniske Høgskole i Oslo tilbyr flere kurs innen data og IT, blant annet bachelorutdanning innen 3D-grafikk og e-business. Høgskulen i Volda tilbyr utdanning innen dataanimasjon og utdanning for datalærere.

Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Østfold, Westerdals Høgskole og Universitetet i Nordland tilbyr også ulike kurs innen data og IT. Høgskolen i Sør-Trøndelag og andre høgskoler rundt om i landet tilbyr også ulike kurs.

Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø tilbyr kurs blant annet innen informasjons- og datateknologi. Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim er to av de viktigste utdanningsinstitusjonene innen teknologi og data. Hvis man velger å dra til utlandet, er utdanningsmulighetene enda større, særlig på høyt nivå eller hvis man vil spesialisere seg.