Pilotskoler i Norge

Her i Norge så er vi såpass heldige at vi har et stort utvalg av fine, flotte og gode skoler å velge mellom uansett hva det er vi har lyst til å utdanne oss innen. Dersom det å bli pilot er det du har lyst til så er det heller ikke mangel på valg av skoler for nettopp den type utdanning her i Norge heller.

Om en utdanner seg for å bli pilot så har du mange valg, du kan føre et fly eller et helikopter, du kan jobbe både innen sivil luftfart eller du kan jobbe i forsvaret.

Flygerutdanningen ved Universitetet i Tromsø er en av skolene en kan gå på, studiet er derimot Norges eneste offentlige finansierte trafikkflyger utdanning, i tillegg til at det gir et CPL – sertifikat så får du en bachelorgrad. Denne utdanningen er blitt skreddersydd i samarbeid med bransjen, i tillegg til at plasseringen i Nord-Norge gir deg som student en unik flyopplæring i arktiske forhold.

I Oslo så er det også mulighet for å ta trafikkflygerutdanning, på Luftfartsskolen AS så kan de tilby alle teori til privat- og trafikkflygersertifikatet. De er en NOKUT- godkjent fagskole som tilbyr å ta hele studiet her i Norge eller så kan den kombineres mellom Norge og USA. Selve den praktiske flygetreningen på fly eller helikopter gjennomføres ved en av dems partnerskoler.

Det er også mulighet for å utdanne seg innen Luftforsvaret, som gir deg lønn under opplæring og de som fullfører får også fast jobb som flyger innen Luftforsvaret.